Skupina Adecco je světovým lídrem v poskytování HR služeb na míru klientům. Kvalita služeb, které nabízíme, odráží naše důkladné znalosti českého trhu, naše hluboké porozumění potřebám klientů, a také 50 let zkušeností a znalostí, v jejichž průběhu jsme implementovali moderní techniky a metody práce.

Řešení pro své klienty navrhujeme tak, aby byly procesy v rámci lidských zdrojů efektivnější a ekonomičtější.

Prostřednictvím svých 31 000 zaměstnanců ve více než 5000 pobočkách a 60 zemích nabízí Adecco širokou škálu služeb v oblasti lidských zdrojů včetně:

Temporary Help

Tempory Help je dočasná výpomoc všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly. Zajistíme Vám dostatek pracovních sil v době, kdy Vaši zaměstnanci čerpají dovolenou, jsou na nemocenské nebo zažíváte sezónní špičku. Postaráme se o výběr kvalifikovaných kandidátů z řad našich zaměstnanců, zajistíme kompletní osobní a mzdovou agendu. Vám účtujeme předem dohodnutou sazbu za provedení služby.

Přínos pro Vás

 • Vždy budete mít pouze tolik pracovních sil, kolik právě potřebujete.
 • Můžete si v kmenovém stavu držet pouze klíčové zaměstnance; postaráme se o veškeré pokrytí administrativních a pomocných procesů, stejně tak výrobních či obchodních špiček.
 • Odpadá nutnost složitě náborovat vlastní personál a následně jej propouštět, čímž netrpí Vaše pověst na lokálním trhu práce.
 • Vaše náklady na vyhledání, výběr a zaškolení pracovníků jsou nulové
 • Odpadá Vám vedení mzdové a personální agendy.
 • Náklady na flexibilní pracovní sílu se Vám nepromítnou do mzdových nákladů, protože je účtujeme jako poskytnutou službu.
 • Vašemu oddělení odpadnou starosti s propouštěním neschopných a nevhodných zaměstnanců v průběhu zkušební doby; tuto agendu zajistíme my z našich zdrojů.
 • Navíc rychlost výměny jednoho pracovníka za druhého nemusí trvat dny ani týdny; pracujeme vždy s náhradníky i bohatou databází, takže se náhrada může uskutečnit již během několika hodin.

Obory

 • administrativa – asistentské, sekretářské, operátorské pozice, personál recepce, zpracování dat na PC, účetní a administrativní výpomoc
 • průmysl / výroba – výrobní, montážní, manipulační a skladový personál
 • gastro / cestovní ruch – číšníci, servírky, kuchaři, úklid, výpomoc
 • informační personál – hostesky, tlumočníci, překladatelé
 • malo / velkoobchod – prodavači, zakládání zboží, manipulační a pomocný personál
 • průzkumy trhu / marketing – tazatelé, propagační akce
 • sklad / distribuce – skladový a manipulační personál v logistických a distribučních centrech

Try & Hire

Co to je?

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Agenturní zaměstnanec ADECCO vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. ADECCO se zavazuje uvolnit agenturního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.

Obory

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • obchod FMGC

Přínos pro Vás

 • Máte možnost skutečně si prověřit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky pracovníka, přičemž o jeho převzetí do kmenového stavu rozhodnete dle Vašeho uvážení a možností kdykoliv později.
 • Motivace a výkonnost pracovníka, který je v pracovně-právním vztahu se společností ADECCO, je vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem Vaší společnosti.
 • Sníží se Vám fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zacvičené zaměstnance.
 • Sníží se Vám Head Count.

Permanent Placement

Co to je?

Potřebujete vyhledat vhodné kandidáty pro obsazení stálých pracovních míst ve Vaší společnosti? Nalezení těch správných lidí do Vašeho týmu je velmi časově a finančně náročný proces. Tato služba zahrnuje vše od personálního poradenství přes výběr, testování až po následné doporučení kvalitních uchazečů. Vlastníme širokou databázi kandidátů a pracujeme se silnou inzertní podporou. Na libovolnou pracovní pozici Vám nalezneme několik vhodných uchazečů, kteří prošli důkladným výběrem a splňují Vámi požadovaný profil. Vy si musíte už jen VYBRAT!

Přínos pro Vás

 • Šetříte čas, energii a náklady Vašeho HR oddělení, které souvisejí s celým výběrovým procesem.
 • Platíte až v případě úspěšného vyhledání a nástupu nového zaměstnance.
 • Na vybraného uchazeče poskytujeme garanci až po dobu prvních šesti měsíců.
 • Služba nekončí nástupem zaměstnance, poskytujeme Vám následnou systematickou péči.

Proces zahrnuje

Vždy nejdříve našeho klienta navštívíme a zjistíme, jaké jsou jeho požadavky, snažíme se poznat prostředí, kam hledáme nové zaměstnance.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • obchod FMGC

Executive Search

Co to je?

Executive Search je speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností. Tento kandidát nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale může být naší nabídkou natolik osloven, že se rozhodne změnit zaměstnavatele.

Přínos pro Vás

 • Kandidáti jsou zkušení v daném oboru či ve výkonu na dané pozici, takže získáváte již hotové zaměstnance, u kterých není nutné dlouhodobé zaškolení a příprava
 • Vaše společnost zůstane anonymní po celou dobu výběru kandidáta, pověst Vaší společnosti na pracovním trhu zůstane zachována, protože za celý proces je zodpovědná naše společnost.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Assessment Centers

Co to je?

Assessment Centres je nástroj pro hodnocení kandidátů nebo zaměstnanců s ohledem na jejich dovednosti, schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon specifikované pozice, a to buď stávající, nebo nově zřízené i s ohledem na možnosti rekvalifikace či dalšího vzdělávání.

Assessment Centres může obsahovat:

 • Případové studie, modelové situace, hraní rolí
 • Skupinové diskuse a disputace
 • Prezentace
 • Košík došlé pošty, konstrukční a kreativní úlohy
 • Psychodiagnostické testování „na míru“
 • Outdoorové aktivity
 • Pohovory

Přínos pro Vás

 • Pomůžeme Vám nestranně zhodnotit schopnosti, dovednosti a hlavně předpoklady Vašich interních zaměstnanců pro další rozvoj.
 • Pokud jste se dostali v rámci výběrového řízení do “slepé uličky”, máte několik srovnatelných kandidátů a nevíte kudy dál, jsme připraveni Vám poskytnout důkladnou analýzu jejich předpokladů pro výkon dané profese.
 • Pokud jste reorganizovali Vaši společnost (fúze, akvizice, de-/centralizace, …) a potřebujete zjistit, kdo ze zaměstnanců splňuje nejlépe nároky na nově vzniklá pracovní místa a odpovědnosti, přenechte zhodnocení klíčových parametrů na nás.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Recruitment Support

Co to je?

Podpůrné aktivity, vztahující se k výběru pracovníků do trvalého pracovního poměru. Podpora může sestávat z různých prvků, z nichž lze využít všechny, nebo zvolit jen některé.

Obsaženy mohou být tyto aktivity:

 • Náborová kampaň včetně inzerce
 • Preselekce tj. roztřídění životopisů, které došly na základě odezvy z inzerce (internetové či v tisku) a zaslání zprávy o přijetí životopisu, v případě nesplnění profilu i zamítacího dopisu uchazeči, následná prezentace vyhovujících životopisů společnosti
 • Horká linka pro informace uchazečům
 • Zpracovávání ohlasů, jejich evidence a statistika
 • Odmítnutí nevyhovujících uchazečů
 • Veškerá komunikace s uchazeči
 • Pohovory (po telefonu, osobní)
 • Testování kandidátů zkušenými psychology atd.

Přínos pro Vás

 • Přenechte rutinní a administrativní úkony zkušeným konzultantům a získejte tak více času pro koncepční a strategickou práci.
 • Nemusíte po dobu trvání kampaně dočasně navyšovat počet zaměstnanců Vašeho personálního oddělení.
 • Získáte čas, který byste trávili komunikací se všemi, a to i nevhodnými, uchazeči.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Payroll

Co to je?

Nechcete vést mzdovou a personální agendu? Využijte služby Payroll a předejte svou mzdovou a personální agendu do rukou nám. Garantujeme Vám správnost zpracovaných výstupů a důvěrnost informací o výši platů a mezd.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Přínos pro Vás

 • Sníží se Vám náklady na mzdovou účtárnu (platy, nájem, výpočetní technika, archivační nástroje, administrativa, školení a další vzdělávání mzdových pracovníků atd ).
 • Odpadne Vám veškerá komunikace se státními orgány, tj. úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, apod.
 • Neřešíte archivaci všech dokumentů a dat v souladu s platnou legislativou.
 • Nemusíte již sledovat novelizace všech souvisejících zákonů a řešit jejich uvedení do praxe.
 • Nabízíme přednostní převedení Vašich současných zaměstnanců do naší společnosti – v případě úspěšného složení přijímacích testů.
 • Garantujeme Vám správnost vedení agendy
 • Veškeré informace zachováme v tajnosti, vyhnete se úniku informací o odměňování lidí v rámci Vaší společnosti., vše řešíme v souladu ze zákonem 101/2000.

Outsourcing

Co to je?

Outsourcing je převzetí kompletní odpovědnosti za ucelenou část aktivit společnosti zákazníka. Chcete-li se plně koncentrovat na hlavní předmět svého podnikání, ponechte obslužné procesy nám. ADECCO zajistí kompletní servis; průběžně doplníme a zapracujeme potřebný personál, postaráme se o osobní a mzdovou agendu.

Obory

 • administrativa – asistentské, sekretářské, operátorské pozice, personál recepce, zpracování dat na PC, účetní a administrativní výpomoc
 • průmysl / výroba – montážní, manipulační a skladový personál
 • gastro / cestovní ruch – pomocní číšníci, servírky, kuchaři, úklid
 • malo / velkoobchod – zakládání zboží, manipulační a pomocný personál
 • sklad / distribuce – skladový a manipulační personál v logistických a distribučních centrech
 • informační personál – hostesky, tlumočníci, překladatelé

Přínos pro Vás

 • Postaráme se za Vás o plně fungující běh obslužných činností, včetně vždy potřebného počtu kvalifikovaných zaměstnanců.
 • Převezmeme kompletní zodpovědnost za tyto činnosti a jejich výsledky.
 • Vyřídíme všechny pracovně-právní a administrativní záležitosti.
 • Zajistíme veškerou komunikaci se státními a případně kontrolními orgány.
 • Zajistíme archivaci a budeme spravovat všechny dokumenty.
 • Veškeré informace zachováme v tajnosti. Vyhnete se úniku informací o odměňování lidí v rámci Vaší společnosti.
 • Ušetříte (náklady na mzdovou účetní, náklady na výpočetní techniku, software, telefony, vzdělávání a školení příslušného personálu atd.)

Xpert testing

Co to je?

Xpert je unikátní soubor testovacích nástrojů, vhodný pro prověření schopností, ať už kandidátů na trvalá či dočasná pracovní místa, tak i současných zaměstnanců. Testování lze provádět na internetu, v písemné formě či pomocí kufříkové sady přímo u klienta.

Obory

Umíme zabezpečit outsourcingem nejrůznější činnosti v rozličných oborech, např.:

 • administrativní pozice (znalost práce na PC, jazykové znalosti)
 • účetní / finanční pozice (přesnost, pozornost)
 • výrobní personál – montáž, měření, sklad (manuální zručnost, rychlost)
 • technické pozice – IT, elektrotechnika, elektronika (odborné znalosti)

Přínos pro Vás

 • Dokážeme sestavit testovací sadu přesně na míru Vašim požadavkům.
 • Testování online je zaměřeno např. jazykové znalosti včetně specifické terminologie, znalost práce s PC, odborné znalosti v IT nebo elektrotechnice.
 • Přímo na pracovišti můžeme prověřit např. manuální zručnost, rychlost a přesnost kandidátů na montážní práce, pozornost kandidátů při práci s číselnými kódy ve skladech, barvocit pro pracoviště s nutností rozlišovat barevná označení, pozornost a vnímavost k psanému textu a značkám BOZP na pracovištích se zvýšeným rizikem úrazu, apod.
 • Testování lze provádět nárazově nebo průběžně dle Vašich potřeb a požadavků

Pro více informací kontaktujte Adecco Česká republika