Přidáno 1 week ago

HSE Lead

LokalitaKraj Vysočina

PoziceSpecialist

Datum2020-03-25

OborSecurity and Law Enforcement
HSE Lead


Hlavní úkoly:

•    Řídit a koordinovat úkoly v oblastech ochrany zdraví a bezpečnosti práce, životního prostředí, požární ochrany a ostrahy objektu na úrovni závodu s vedením závodu vedoucí ke shodě s legislativními a korporátními požadavky.

• Řídit identifikaci HSE rizik a management rizik, nastavení strategie a priorit ke snižování rizik.

• Zajišťovat adekvátní vyšetřování, reportování a analýzy mimořádných událostí, úrazů a rizik souvisejících se závodem vedoucí ke shodě s legislativními a korporátními požadavky.

•  Implementovat, udržovat a zlepšovat korporátní HSE management systémy a nástroje.

•  Řídit HSE školení ve shodě s legislativou a korporátními pravidly a předpisy, zajišťování záznamů školení.

•  Podporovat neustálé zlepšování
Požadavky:
 
  • Minimálně středoškolské vzdělání v oblastí životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti, nebo podobné vzdělání.
  • Minimálně tři roky zkušeností v podobné pozici
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb., v platném znění
  • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně dle zákona č.133/1985 Sb., v platném znění
  • Komplexní znalost příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, požární ochrany, ostrahy a příslušných norem.
  • Dobrá znalost anglického jazyka.
Přihlásit adecco/job.cancel

Referenční číslo AD a0W4I00000QXCcLUAX

Nedávno navštívené pozice