Payroll

Co to je?

Nechcete vést mzdovou a personální agendu? Využijte služby Payroll a předejte svou mzdovou a personální agendu do rukou nám. Garantujeme Vám správnost zpracovaných výstupů a důvěrnost informací o výši platů a mezd.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Přínos pro Vás

 • Sníží se Vám náklady na mzdovou účtárnu (platy, nájem, výpočetní technika, archivační nástroje, administrativa, školení a další vzdělávání mzdových pracovníků atd ).
Payroll
 • Odpadne Vám veškerá komunikace se státními orgány, tj. úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, apod.
 • Neřešíte archivaci všech dokumentů a dat v souladu s platnou legislativou.
 • Nemusíte již sledovat novelizace všech souvisejících zákonů a řešit jejich uvedení do praxe.
 • Nabízíme přednostní převedení Vašich současných zaměstnanců do naší společnosti - v případě úspěšného složení přijímacích testů.
 • Garantujeme Vám správnost vedení agendy
 • Veškeré informace zachováme v tajnosti, vyhnete se úniku informací o odměňování lidí v rámci Vaší společnosti., vše řešíme v souladu ze zákonem 101/2000.