Prohlášení

Právní prohlášení

Informace na těchto stránkách, nejedná-li se o historické údaje, mohou obsahovat odhady a stanoviska týkající se budoucích událostí nebo finančního výkonu společnosti. Takové údaje závisí na nejistých okolnostech a mohou se lišit od skutečnosti, která nastane. Pro získání bližších údajů o akciích the Adecco Group odkazujeme na dokumenty předkládané společností Švýcarské burze cenných papírů a Komisi pro cenné papíry USA.

Adecco, spol. s r.o. usiluje o poskytování přesných a aktuálních informací na těchto stránkách ale neodpovídá za důsledky nepřesných, neúplných a neaktuálních informací uvedených na těchto stránkách stejně jako výslovně neodpovídá za případné chyby a nedostatky v jejich obsahu. Informace uveřejněné na těchto stránkách nejsou doporučením, nabídkou, výzvou ani návrhem k prodeji či koupi akcií the Adecco Group.

Tyto stránky mohou odkazovat na stránky třetích osob. Společnost nepřezkoumává dokumenty a informace uveřejněné na těchto webových stránkách třetích osob a neodpovídá za jejich obsah. Náš odkaz na webové stránky třetích osob nelze interpretovat jako propagaci či doporučení služeb nebo výrobků třetích osob.

Prohlášení

Ochrana osobních údajů

Společnost Adecco, spol. s r. o. respektuje Vaše soukromí. K hodnotné realizaci nabídky našich služeb je však potřeba znát některá osobní data uchazečů o zaměstnání.

Shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme pouze osobní údaje osob, které potřebujeme za účelem naplnění našich služeb. Tato data jsou přísně chráněna proti zneužití. Postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Znalost požadovaných osobních údajů je nezbytná i pro poskytování našich služeb na potřebné úrovni.

Adecco, spol. s r.o. je společnost registrovaná u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Při zprostředkování zaměstnání je nutná registrace kandidáta o zaměstnání. Při registraci se, prosíme, seznamte důkladně se všeobecnými podmínkami.

Adecco používá Vaše osobní údaje k těmto účelům:

  • aby Vám ve Vašem zájmu poskytlo požadovanou službu na nejlepší možné úrovni
  • aby Vás mohlo identifikovat
  • aby s Vámi mohlo podle potřeby komunikovat
  • aby je mohlo statisticky zpracovat

Poskytnutím údajů souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zaměstnání a zprostředkování zaměstnání.

Naše databáze je přísně chráněna před zneužitím. Vaše osobní data jsou důvěrná. Adecco, spol. s r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám v rozporu se zákonem a za účelem jejich shromaždování, v rozporu s Vašimi zájmy nebo pokyny a třetí osobě jsou poskytována jen v rámci uvedeného účelu.

Třetím osobám nebo veřejnosti může být poskytována pouze souhrnná statistická informace. Tato statistika neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého z kandidátů.

Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak budou na Vaše přání zlikvidována Vaše osobní data a údaje z naší databáze.

Případné změny ve firemní politice ochrany osobních údajů zveřejníme na těchto stránkách, nevyžaduje–li zákon jinak.