Try & Hire

Co to je?

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Agenturní zaměstnanec ADECCO vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. ADECCO se zavazuje uvolnit agenturního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.

Obory

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • obchod FMGC

Přínos pro Vás

 • Máte možnost skutečně si prověřit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky pracovníka, přičemž o jeho převzetí do kmenového stavu rozhodnete dle Vašeho uvážení a možností kdykoliv později.
  Temporary Help
 • Motivace a výkonnost pracovníka, který je v pracovně-právním vztahu se společností ADECCO, je vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem Vaší společnosti.
 • Sníží se Vám fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zacvičené zaměstnance.
 • Sníží se Vám Head Count.