Životopis

Dobře sestavený životopis je polovina úspěchu

Životopis, neboli CV (Curriculum Vitae), je dokument přehledně popisující Vaše dosažená vzdělání a pracovní zkušenosti. Často právě životopis je prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a personalistou. Váš životopis musí personalistu zaujmout a zanechat v něm co nejpozitivnější obraz o Vás. Další pokus už mít nebudete, proto první dojem je velmi důležitý!

Jak na to?

Nabízíme Vám několik tipů a triků, jak Váš životopis sepsat:

Chronologický, funkční nebo kombinovaný životopis?

Jsou dva základní styly životopisů – chronologický a funkční. Formát životopisu záleží na Vašich pracovních zkušenostech a na pracovní pozici, na kterou se hlásíte.

Pokud široké zkušenosti v jednom oboru a hledáte si práci ve stejném oboru, zvolte chronologický životopis. Tento životopis bude obsahovat seznam Vašich pracovních zkušeností seřazených v chronologickém pořádku od současné pracovní pozice.

Funkční životopis popisuje Vaše schopnosti, zkušenosti a dosažené vzdělání, neklade však takový důraz na chronologickou posloupnost. Je vhodný, pokud se snažíte prosadit v novém oboru, umožňuje i skrýt díru ve Vaší dosavadní pracovní kariéře. Funkční životopisy jsou skvělou možností pro někoho, jehož zkušenosti přímo neodpovídají cílené pracovní pozici.

Snažíte se změnit své povolání a chcete zdůraznit svou kvalifikaci, ale zároveň nechcete uvádět žádné konkrétní profesní pozice z předchozích zaměstnání? Právě pro Vás je vhodný právě kombinovaný životopis! Prostřednictvím kombinovaného životopisu představte potenciálnímu zaměstnavateli Vaše největší výhody, zkušenosti a nabyté schopnosti, a zároveň jej stručně proveďte jejich chronologií.

 • Ocenění, úspěchy

  Každá společnost hledá do svého týmu lidi, kteří mohou pomoci dalšímu rozvoji společnosti. Zdůrazněte jakékoliv schopnosti, vzdělání, dobrovolnou práci nebo školení, která se vztahují k Vašemu oboru či které by Váš případný zaměstnavatel mohl brát jako výhodu. Uveďte všechna důležitá profesní ocenění a úspěchy, kterých jste dosáhli.

  Životopis
 • Vynechte popis práce

  Není nutné, abyste opakovaně rozepisovali všechny Vaše povinnosti u každé pozice, kterou jste zastávali. Daleko důležitější je poskytnout detaily Vámi vykonané práce na dané pozici. Pokud jste spravovali výrazný rozpočet či zajistili velkou zakázku, zcela určitě ji zmiňte. Zaměstnavatelé chtějí vidět, čeho jste dosáhli, a čísla jsou skvělým způsobem.

 • Kontaktní informace

  Vaše kontaktní údaje obvykle uvádějte v horní části Vašeho životopisu, měly by obsahovat Vaší adresu, telefonní číslo a Váš e-mail. Vaše současná pracovní e-mailová adresa a pracovní telefonní číslo nejsou vhodné.

 • Profesionalita je základem

  Není vhodné doplňovat svůj životopis o osobní informace nevztahující se k práci. Pokud budete přikládat fotografii, zvolte pasový formát.

Několik dobrých rad

 • Pravidlo stručnosti

  Pamatujte si, že životopis nemá být autobiografií. Jeho cílem je zaujmout personalistu a uvést Vás na trh práce. Do svého životopisu zahrňte jen ty informace, které jsou klíčové pro pozici, o kterou se ucházíte.

  Životopis
 • V jednoduchosti je krása

  Styl a délka Vám nepomůžou, pokud Váš životopis bude obtížně čitelný. Držte se tedy jasného a profesionálního formátu. Zaměstnavatelé většinou stráví pouze 15 či méně vteřin pohledem na životopis. Užívejte tedy odrážky a tučné písmo pro získání jejich pozornosti a zvýraznění klíčových schopností a pracovních pozic. Vyhněte se kurzívě, je těžko čitelná.

 • Neschovávejte Vaše trumfy

  Vzhledem k tomu, že personalisté musí pročíst stovky životopisů, mohou každému věnovat jen malou chvilku. Váš životopis musí okamžitě zaujmout a rychle přesvědčit, že Vaše schopnosti a zkušenosti jsou přesně to, co hledají. Ujistěte se, že klíčové informace jsou umístěny tak, že okamžitě zaujmou pozornost.

 • Buďte upřímní

  Zaměstnavatelé jsou při hodnocení životopisů na pozoru a všímají si všech přehnaných informací či závěrů. Přehánění Vašich úspěchů Vás může vyloučit z dalšího kola příjímacího procesu. Buďte tedy upřímní a nic nepřikrášlujte!

 • Jasně specifikujte

  Vyhněte se formulacím, které neurčitě popisují Vaše profesní cíle, jasně specifikujte to, co hledáte. Pokud jste si vytyčili více než jen jeden profesní cíl, každé pozici upravte tento cíl na míru.

 • Pracujte s jazykem

  Váš životopis musí být napsán tak, aby zaujal. Užívejte například aktivní výrazy jako „vyvíjet“ či „přispívat“. Dobré je také použít slova, která vyjádří Vaši schopnost pracovat s ostatními, Vaši aktivitu a to, že nezávisle na situaci svou práci zvládáte dokončit včas a pořádně. Zcela určitě tedy užívejte výrazy jako „týmová spolupráce“, „přizpůsobivost“, „cit pro detail“ a „motivace“ – ty představují schopnosti, o které se zaměstnavatelé zajímají. Pokud si nejste jistí svým životopisem, inspirujte se textem inzerátu, na který odpovídáte, použijte stejné výrazy. Tím se ujistíte, že odpovídáte potřebám zaměstnavatele.

 • Obsah je klíčový

  Než začnete psát samotný životopis, vytvořte si seznam svých schopností a úspěchů, až potom se zaměříte na psaní samotného životopisu, který potom doplňte o vhodné detaily.

 • NIKDY negativní komentáře!

  Vyhněte se jakýmkoliv záporným komentářům ohledně Vašich minulých zkušeností. Pokud se k něčemu takovému chcete vyjádřit (např. odchod z minulého zaměstnání), nechte si to k pohovoru. Záporná sdělení zaujmou jako první a mohou zabránit tomu, abyste se k pohovoru vůbec dostali.

 • Lepší dvojí kontrola

  Nechte svůj životopis zkontrolovat kamaráda. Ujistěte se, že Váš životopis neobsahuje žádné překlepy a gramatické chyby. Kvalitní a profesionální životopis ukáže zaměstnavateli, že jste pro něj schopni odvádět práci na nejlepší úrovni.

 • Podpis a datum

  Na závěr nezapomeňte přidat aktuální datum a Váš vlastnoruční podpis.

Vzor životopisu v souboru .pdf