Make your workforce the best it can be.

Go beyond goals. Exceed expectations. Outrival rivals. You can do it all. But you need more than an employment agency. You need the world's best talent network. Tap into the power of our people.

Let’s talk about the employees you need.

How many do you need? What do you need them to do? When do you need them? Whether it’s temporary or permanent employees, 5 people or 5,000, we’ll come up with a plan—a plan just for you—that makes sense for your budget and can be scaled up or down at any point. Then we’ll dive into our enormous candidate database—the largest of any employment agency—to get you some great people right away.

We’re experts in these services

Temporary Help

Tempory Help je dočasná výpomoc všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly. Zajistíme Vám dostatek pracovních sil v době, kdy Vaši zaměstnanci čerpají dovolenou, jsou na nemocenské nebo zažíváte sezónní špičku. Postaráme se o výběr kvalifikovaných kandidátů z řad našich zaměstnanců, zajistíme kompletní osobní a mzdovou agendu. Vám účtujeme předem dohodnutou sazbu za provedení služby.

Přínos pro Vás

 • Vždy budete mít pouze tolik pracovních sil, kolik právě potřebujete.
 • Můžete si v kmenovém stavu držet pouze klíčové zaměstnance; postaráme se o veškeré pokrytí administrativních a pomocných procesů, stejně tak výrobních či obchodních špiček.
 • Odpadá nutnost složitě náborovat vlastní personál a následně jej propouštět, čímž netrpí Vaše pověst na lokálním trhu práce.
 • Vaše náklady na vyhledání, výběr a zaškolení pracovníků jsou nulové
 • Odpadá Vám vedení mzdové a personální agendy.
 • Náklady na flexibilní pracovní sílu se Vám nepromítnou do mzdových nákladů, protože je účtujeme jako poskytnutou službu.
 • Vašemu oddělení odpadnou starosti s propouštěním neschopných a nevhodných zaměstnanců v průběhu zkušební doby; tuto agendu zajistíme my z našich zdrojů.
 • Navíc rychlost výměny jednoho pracovníka za druhého nemusí trvat dny ani týdny; pracujeme vždy s náhradníky i bohatou databází, takže se náhrada může uskutečnit již během několika hodin.

Obory

 • administrativa – asistentské, sekretářské, operátorské pozice, personál recepce, zpracování dat na PC, účetní a administrativní výpomoc
 • průmysl / výroba – výrobní, montážní, manipulační a skladový personál
 • gastro / cestovní ruch – číšníci, servírky, kuchaři, úklid, výpomoc
 • informační personál – hostesky, tlumočníci, překladatelé
 • malo / velkoobchod – prodavači, zakládání zboží, manipulační a pomocný personál
 • průzkumy trhu / marketing – tazatelé, propagační akce
 • sklad / distribuce – skladový a manipulační personál v logistických a distribučních centrech

Try & Hire

Co to je?

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto. Agenturní zaměstnanec ADECCO vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. ADECCO se zavazuje uvolnit agenturního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.

Obory

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • obchod FMGC

Přínos pro Vás

 • Máte možnost skutečně si prověřit schopnosti, dovednosti a pracovní návyky pracovníka, přičemž o jeho převzetí do kmenového stavu rozhodnete dle Vašeho uvážení a možností kdykoliv později.
 • Motivace a výkonnost pracovníka, který je v pracovně-právním vztahu se společností ADECCO, je vyšší, protože jeho cílem je stát se kmenovým zaměstnancem Vaší společnosti.
 • Sníží se Vám fluktuace, protože do kmenového stavu přijímáte již prověřené a zacvičené zaměstnance.
 • Sníží se Vám Head Count.

Permanent Placement

Co to je?

Potřebujete vyhledat vhodné kandidáty pro obsazení stálých pracovních míst ve Vaší společnosti? Nalezení těch správných lidí do Vašeho týmu je velmi časově a finančně náročný proces. Tato služba zahrnuje vše od personálního poradenství přes výběr, testování až po následné doporučení kvalitních uchazečů. Vlastníme širokou databázi kandidátů a pracujeme se silnou inzertní podporou. Na libovolnou pracovní pozici Vám nalezneme několik vhodných uchazečů, kteří prošli důkladným výběrem a splňují Vámi požadovaný profil. Vy si musíte už jen VYBRAT!

Přínos pro Vás

 • Šetříte čas, energii a náklady Vašeho HR oddělení, které souvisejí s celým výběrovým procesem.
 • Platíte až v případě úspěšného vyhledání a nástupu nového zaměstnance.
 • Na vybraného uchazeče poskytujeme garanci až po dobu prvních šesti měsíců.
 • Služba nekončí nástupem zaměstnance, poskytujeme Vám následnou systematickou péči.

Proces zahrnuje

Vždy nejdříve našeho klienta navštívíme a zjistíme, jaké jsou jeho požadavky, snažíme se poznat prostředí, kam hledáme nové zaměstnance.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • obchod FMGC

Executive Search

Co to je?

Executive Search je speciální metoda vyhledání top manažerů a úzce specializovaných odborníků. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností. Tento kandidát nemusí aktivně hledat nové uplatnění, ale může být naší nabídkou natolik osloven, že se rozhodne změnit zaměstnavatele.

Přínos pro Vás

 • Kandidáti jsou zkušení v daném oboru či ve výkonu na dané pozici, takže získáváte již hotové zaměstnance, u kterých není nutné dlouhodobé zaškolení a příprava
 • Vaše společnost zůstane anonymní po celou dobu výběru kandidáta, pověst Vaší společnosti na pracovním trhu zůstane zachována, protože za celý proces je zodpovědná naše společnost.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Assessment Centers

Co to je?

Assessment Centres je nástroj pro hodnocení kandidátů nebo zaměstnanců s ohledem na jejich dovednosti, schopnosti, znalosti a předpoklady pro výkon specifikované pozice, a to buď stávající, nebo nově zřízené i s ohledem na možnosti rekvalifikace či dalšího vzdělávání.

Assessment Centres může obsahovat:

 • Případové studie, modelové situace, hraní rolí
 • Skupinové diskuse a disputace
 • Prezentace
 • Košík došlé pošty, konstrukční a kreativní úlohy
 • Psychodiagnostické testování „na míru“
 • Outdoorové aktivity
 • Pohovory

Přínos pro Vás

 • Pomůžeme Vám nestranně zhodnotit schopnosti, dovednosti a hlavně předpoklady Vašich interních zaměstnanců pro další rozvoj.
 • Pokud jste se dostali v rámci výběrového řízení do “slepé uličky”, máte několik srovnatelných kandidátů a nevíte kudy dál, jsme připraveni Vám poskytnout důkladnou analýzu jejich předpokladů pro výkon dané profese.
 • Pokud jste reorganizovali Vaši společnost (fúze, akvizice, de-/centralizace, …) a potřebujete zjistit, kdo ze zaměstnanců splňuje nejlépe nároky na nově vzniklá pracovní místa a odpovědnosti, přenechte zhodnocení klíčových parametrů na nás.

Obory

Obsazujeme všechny pozice od dělníka, přes administrativu, střední až po top management, a to zejména v těchto oborech:

 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • farmaceutický průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • bankovní a finanční služby
 • cestovní ruch a gastronomie
 • ostatní služby

Email for business offers: sales.cz@adecco.com

Adecco Group

The Adecco Group is the world leading provider of custom HR services. The quality services we offer reflect our accurate awareness of the Czech Republic market and our in-depth understanding of the client’s needs, following 50 years of accumulated experience and knowledge, during which we have implemented modern techniques and methods of work.

We design new solutions for our clients, in order to make the processes within the field of human resources more efficient and cost-effective.

With over 31.000 employees and more than 5000 branches, in more than 60 countries, Adecco offers a wide range of human resources services.

Our Approach

Want to know how we find you the best people, anytime, anywhere?

Learn more

About Us

We’d rather talk about you, but if you really want to know, we’ll tell you.

Learn more

Staffing Services

Temporary, temp-to-hire, direct hire and payrolling services.

Need one or more? Let’s talk.

See our services

Get in contact

See how close you are to us. Maybe you can stop by.

Find your nearest branch.

Find a branch

Trusted by the best

Are you looking for a job?

Whoops. This page is for employers. Let’s get you over to the jobs.

Find a job now