Pravidla pro cookies for www.adecco.cz

Poslední aktualizace: 11-2019

Společnost ADECCO spol. s r. o., IČ 458 06 403, sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 („Adecco“ nebo „my“) má za cíl Vám poskytnout nejlepší online zkušenost při návštěvě internetové stránky adecco.cz (dále jen „Internetová stránka“). Za tímto účelem používáme naše vlastní cookies a standardní cookies třetích osob, abychom získali data o Vašem online chování, když navštívíte Internetové stránky, a rovněž sledujeme, jak často Internetovou stránku navštěvujete. Informace, které shromažďujeme, jsou anonymní a neidentifikují Vás jako jednotlivce, pokud nám neposkytnete Vaše informace vyplněním formuláře nebo prostřednictvím jiné pokročilé funkcionality nabízené na Internetové stránce. Pokud osobní informace shromažďuje Adecco, řídí se takové shromažďování našimi Pravidly pro ochranu osobních údajů, které najdete zde.

Níže naleznete obsah, takže můžete přejít rovnou k části, která Vás nejvíce zajímá.

Obsah:

Co sledujeme

Na našich internetových stránkách nepoužíváme obtěžující cookies pro sběr Vašich osobních informací. Ke sledování Vašeho online chování a pro získání celkových statistických informací používáme běžné cookies třetích stran, které jsou standardní pro daný obor, jako je např. Google Analytics, a používáme je následujícími způsoby:

  • Sledujeme počet návštěv našich internetových stránek, odkud jste přišli (tj. internetovou stránku, kterou jste navštívili před návštěvou této internetové stránky) a kam odcházíte (tj. internetovou stránku, kterou navštívíte po opuštění naší internetové stránky).
  • Soubor cookie je uložen na Vašem zařízení po dobu maximálně jednoho (1) roku, což znamená, že je spojen s Vaší IP adresou. Cookies jsou vlastně malé textové soubory, které Váš prohlížeč uchovává na Vašem zařízení. To nám umožňuje sledovat, zda se na naši internetovou stránku vrátíte.

Jak spravujeme cookies

Jak spravujeme cookies

Při první návštěvě naší internetové stránky se Vám zobrazí banner s informacemi o souborech cookies, s odkazem na tato pravidla cookies a s informací, že pokračováním na Internetovou stránku souhlasíte s užitím cookies.

Pokud jste Váš prohlížeč nenastavili tak, aby odmítal cookies, vytvoří naše systémy cookies pokaždé, kdy navštívíte naše internetové stránky.

Můžete odmítnout přijetí cookies aktivací v nastavení Vašeho prohlížeče, které Vám umožní odmítnout sběr cookies. To odstraní z cookies všechny relevantní informace. Jestliže však toto nastavení zvolíte, může se stát, že nebudete mít přístup k určitým částem Internetové stránky nebo nebudete moci používat určitou funkcionalitu.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran

Po dobu Vašeho prohlížení naší internetové stránky si rovněž můžete povšimnout obsahu od třetích stran. Také Vám nabízíme zapojení a sídlení informací s jinými prostřednictvím sociálních sítí, jak jsou např. Facebook, Linkedln a Twitter. Tento obsah je přidán proto, abychom Vám mohli nabídnout aktuální infomrace o všem, co můžete považovat za relevantní nebo zajímavé; to však může způsobit, že tyto třetí strany/ poskytovatelé obsahu třetích stran budou ukládat další cookies na Vašem zařízení, nad nimiž nebudeme mít kontrolu. Navrhujeme proto, abyste zkontrolovali internetové stránky všech takových třetích stran a jejich pravidla pro ochranu osobních údajů, abyste získali více informací o jejich nastavení cookies a o tom, jak je případně můžete rovnou spravovat.

Cookies používané na adecco.cz

Cookies používané na adecco.cz

Internetová stránka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Jestliže použijete odkaz na takové stránky, upozorňujeme, že tyto internetové stránky mají svá vlastní pravidla pro ochranu osobních údajů a pro cookies a že za tato pravidla nepřijímáme žádnou odpovědnost. Zkontrolujte prosím tato pravidla, dříve než poskytnete jakékoli osobní údaje těmto internetovým stránkám třetích osob.

Níže uvádíme příklady cookies, které používá adecco.cz včetně informací o jejich účelu a jiných informací, které pro Vás mohou být užitečné. Připomínáme však, že jestliže se rozhodnete navštívit stránky třetí osoby prostřednictvím adecco.cz, nemusí níže uvedené cookies představovat vyčerpávající seznam.

Změny těchto pravidel

Změny těchto pravidel

Znění těchto Pravidel se může čas od času měnit. Veškeré významné změny těchto Pravidel zveřejníme buď na této internetové stránce, nebo použijeme jiný vhodný komunikační kanál.

Kontakty

Kontakty

Dotazy, připomínky a žádosti týkající se těchto Pravidel jsou vítány a musí být adresovány na privacypolicy@adecco.cz.