Ochrana osobních údajů

Vítáme Vás v sekci k ochraně Vašich (nejen) osobních údajů.

Můžete se zde seznámit s tím, jak s Vašimi údaji nakládáme a jak je chráníme, a dále na koho se případně můžete v této oblasti obrátit.

Informační dokumenty pro naše zaměstnance jsou dohledatelné a přístupné na intranetu společnosti, či je možné si tyto vyžádat u HR nebo právního oddělení.

Pokud máte nějaké další otázky týkající se zde uvedených informací nebo budete potřebovat další informace ohledně zpracování a ochrany Vašich Osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese privacypolicy@adecco.cz, na telefonním čísle +420 251 001 411 nebo na adrese našeho sídla.

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou je paní Anny Pinto a kterou lze kontaktovat na emailové adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com, na telefonním čísle +41448788829 nebo na doručovací adrese Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Switzerland.