V několika zemích bylo zaznamenáno několik pokusů o podvod s využitím jména a ochranné známky Adecco. Upozorňujeme, že společnost Adecco nebo jí pověřená osoba NIKDY nepožaduje od uchazeče nebo spolupracovníka jakoukoli platbu během hledání zaměstnání nebo výběrového řízení.

Byli jsme informováni, že jméno a ochrannou známku ADECCO používají v několika zemích osoby, které nejsou nijak spojeny se skupinou Adecco Group. Tyto osoby bez našeho souhlasu umísťují inzeráty s nabídkou práce na internetové stránky a používají přitom název „Adecco“. Máme také důvod se domnívat, že e-maily, dopisy, telefonáty a další kroky těchto osob nejsou ničím jiným než nelegitimními pokusy o získání peněz a přístupu k osobním a důvěrným informacím uchazečů o zaměstnání a spolupracovníků.

Chraňte se

Před zveřejněním jakýchkoli osobních údajů, dokladů totožnosti nebo údajů o bankovním účtu během procesu hledání zaměstnání se ujistěte, že kontaktní osoba je oprávněným zástupcem společnosti Adecco. To si můžete ověřit tak, že se spojíte s pobočkou Adecco ve vaší zemi. Seznam zemí, ve kterých působíme, najdete na našich webových stránkách na adrese www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Dávejte si pozor na všechny neočekávané e-maily, krátké zprávy, hlasové zprávy nebo faxy, které se vydávají za e-maily od společnosti Adecco. Zločinci se mohou pokusit odeslat malware nebo získat přístup k vašim informacím či účtům prostřednictvím e-mailů, telefonů nebo textových zpráv. Pokud takovou zprávu obdržíte, spojte se s pobočkou společnosti Adecco ve vaší zemi a ověřte si, zda je zpráva legitimní.
Pro více informací se podívejte na webové stránky Národního úřadu kybernetickou a informační bezpečnost na adrese https://nukib.cz/cs/. Pokud jste obdrželi e-mail, s nímž si nejste zcela jisti, zašlete nám jej prosím prostřednictvím kontaktních údajů v níže uvedené části nebo do prostřednictvím hlášení podezřelých e-mailů na adrese cert.incident@nukib.cz

Pokud se domníváte, že jste se stali obětí takového podvodu, důrazně doporučujeme, abyste incident co nejdříve nahlásili místním úřadům.

Kontaktujte nás

Pokud chcete nahlásit zneužití jména a ochranné známky Adecco, obraťte se na pobočku Adecco v zemi, kde k incidentu došlo. Pokud společnost Adecco v dané zemi nepůsobí, zašlete prosím e-mail na adresu: compliance@adecco.com nebo navštivte stránku www.aceconduct.com.

Pokud hledáte práci ve své zemi, obraťte se na nás. Seznam zemí, ve kterých působíme, najdete na našich webových stránkách na adrese www.adeccogroup.com/worldwide-locations.