V několika zemích byly hlášeny opakované pokusy o podvod s použitím jména Adecco. Upozorňujeme, že ŽÁDNÝ zástupce Adecco nikdy nebude požadovat jakoukoli úhradu od kandidáta nebo společníka při hledání zaměstnání nebo během výběrového řízení.

Byli jsme informováni, že jméno a ochranná známka ADECCO používají v některých zemích osoby, které nejsou nikterak ve spojení s Adecco Group. Tyto osoby umísťují inzeráty týkající se pracovních míst na obecných tržních internetových stránkách s použitím jména „Adecco“ bez našeho povolení. Máme rovněž důvod se domnívat, že e-maily, dopisy, telefonáty a jiná jednání těchto osob jsou pouhými nezákonnými pokusy o získání peněz a přístupu k osobním a důvěrným informacím uchazečů o zaměstnání.

V současné době víme o opakovaných případech podvodu s použitím jména Adecco v Kanadě, Francii, Ghaně, Hong Kongu, Itálii a v USA.

Chraňte se

Než sdělíte jakékoli osobní informace, rodné číslo nebo údaje o bankovním účtu při hledání zaměstnání, ujistěte se, že Vaše kontaktní osoba je pověřený zástupce Adecco. To si můžete potvrdit tím, že se spojíte s kanceláří Adecco ve Vaší zemi. Zde najdete daná místa.

Dávejte si pozor na neočekávané e-maily, rychlé zprávy, hlasovou poštu nebo faxy, které tvrdí, že pocházejí od Adecco. Jestliže takovou zprávu obdržíte, obraťte se na kancelář Adecco ve Vaší zemi a ověřte si, zda je zpráva legitimní.

Jestliže se domníváte, že jste se stali obětí takových scamů, důrazně Vám doporučujeme nahlásit incident místním orgánům.

Kontaktujte nás

Pokud chcete oznámit zneužití jména a ochranné známky Adecco, obraťte se prosím na kancelář Adecco v zemi, kde k incidentu došlo. Jestliže Adecco v této zemi není činná, upozorněte prosím: compliance@adecco.com nebo www.aceconduct.com.

Jestliže hledáte zaměstnání ve Vaší zemi, spojte se s Adecco prostřednictvím Vaší místní internetové stránky Adecco.

Jestliže hledáte mezinárodní pracovní příležitost, jsou k dispozici příležitosti v různých zemích na platformě Adecco Work Abroad.