WHISTLEBLOWING

V souvislosti s účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je od 1.8.2023 možné podávat oznámení o protiprávním jednání.

Kdo může oznámení podat?

Oznámení mohou podat zaměstnanci společnosti (současní i bývalí), resp. osoby příslušným zákonem jim postavené na roveň, jako jsou zejm. stážisti, dobrovolníci apod.,

a kandidáti, kteří využívají nebo v minulosti využili naše služby personální agentury.

Jakým způsobem je možné podat oznámení?

Oznámení je možné podat buď písemně elektronicky, a to prostřednictvím emailové adresy whistleblowing.CzechRepublic@adecco.com nebo ústně, a to osobně u níže uvedené příslušné osoby nebo telefonicky na níže uvedeném telefonním čísle. V případě nedostupnosti či nedosažitelnosti uvedeného telefonního čísla zašlete prosím žádost o telefonické podání na uvedený email. Následně budete telefonicky kontaktováni.

Dále je možné oznámení podat Ministerstvu spravedlnosti zde (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ ).

Příslušná osoba

Mirka Hodáňová, tel: +420 607 031 675

Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti (zde – https://oznamovatel.justice.cz/ ).

Pro více informací k problematice oznamování ve společnosti Adecco spol. s r.o. nás kontaktujte na výše uvedeném emailu.