PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EU/EEA

Pro účely zpracování, které jsou uvedené v příslušných Informačních dokumentech, může docházet k předávání Vašich Osobních údajů subjektům do jiných států uvnitř i mimo Evropskou unii. Vždy se však jedná o země, ve kterých působí skupina Adecco. Seznam těchto zemí naleznete zde https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.

Mimo Evropskou Unii jsou Vaše údaje předávány pouze do zemí, které jsou Evropskou Komisí považovány země s dostatečnou úrovní ochrany (seznam těchto zemí je dostupný zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ), anebo ve kterých skupina Adecco zavedla vhodná ochranná opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů (u kterých obvykle používáme jednu z forem standardních doložek o předávání osobních údajů schválených Evropskou komisí, jejichž kopie jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_cs).

Těmito zeměmi mohou být:

  • Andorra
  • Asia – Pacific Region
  • Bolívie
  • Izrael
  • Region Latinské Ameriky
  • Region Severní Ameriky
  • Spojené království Velké Británie a Irska
  • Spojené státy americké