INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Poslední aktualizace: 3. května 2023

Vítejte v Adecco spol. s r.o.! Těšíme se na vzájemnou spolupráci, abychom vám mohli dále pomáhat s rozvojem kariéry.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, jak je shromažďujeme, používáme a zpracováváme a jak přitom plníme naše zákonné povinnosti vůči vám. Vaše soukromí je pro nás důležité a zavazujeme se chránit a zajišťovat vaše práva na ochranu osobních údajů. Víme, že je to dlouhé, ale přečtěte si prosím toto Oznámení o ochraně osobních údajů pozorně.

Níže je uveden rejstřík, takže můžete přejít přímo do příslušných sekcí, pokud si to přejete.

Obsah:

Některé pojmy, které je potřeba vyjasnit

Nejprve si potřebujeme vyjasnit, jak v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů používáme některá slova.

Může se to zdát jasné, ale v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů budete označováni jako „Uchazeč“ nebo „vy“.

Pokud mluvíme o „nás“ nebo „Společnosti“, myslíme tím Adecco spol. s r. o. Naše sídlo máme na adrese Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4, Česká republika. Společnost je součástí skupiny Adecco Group AG (Adecco Group) se sídlem na adrese Bellerivestrasse 30, 8008 Curych, Švýcarsko, která je největším poskytovatelem personálních služeb na světě. Prostřednictvím svých různých společností a obchodních linií poskytuje skupina Adecco Group několik činností v oblasti lidských zdrojů (HR), jako je nábor zaměstnanců, vysílání pracovníků, mzdové služby, nábor a výběr zaměstnanců, testovací řešení, kariérní změny, rozvoj talentů, školení a vzdělávání, outplacement a mezinárodní mobilita („naše Činnosti“).

Závěrem, toto Oznámení o ochraně osobních údajů se týká toho, jak zpracováváme vaše údaje jako jednotlivce. Nejedná se o to, jak zpracováváme informace o společnostech (i když se někdy tyto dvě oblasti překrývají). Tento typ informací se někdy nazývá „osobní údaje“, „osobně identifikovatelné údaje“ nebo „OIÚ“. V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů používáme pojem „osobní údaje“ nebo „údaje“.

Jaké osobní údaje Společnost shromažďuje a používá?

Osobní údaje shromažďujeme a používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší pracovní příležitosti, které jsou vám šité na míru a které jsme rozdělili do následujících skupin:

a) Identifikační údaje označují vaše jméno, uživatelské jméno, titul, místo narození a doklady prokazující vaši totožnost.
b) Kontaktní údaje označují vaší fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailové adresy a telefonní čísla.
c) Údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech označují vaše resumé nebo CV, údaje o vašem vzdělání, absolvovaných školeních a stážích, doklady prokazující vaše právo pracovat a další údaje, které jste uvedli ve svém resumé nebo CV, fotografie a videozáznamy z vaší účasti na video pohovoru nebo školení.
d) Údaje ze sociálních médií označují vaše profilové údaje na sociálních sítích, jako je LinkedIn, a další informace, které zveřejníte na sociálních sítích nebo nám je jinak poskytnete.
e) Technické údaje označují adresy internetového protokolu (IP), ze kterých přistupujete na Portál a k našim nebo cizím produktům a službám, soubory cookies (jak je uvedeno v našich Zásadách používání souborů cookies), vaše přihlašovací údaje (například čas, datum a doba trvání), typ a verze prohlížeče, který používáte k přístupu na naše nebo cizí webové stránky, aplikace a produkty a služby, nastavení časového pásma vašeho zařízení a poloha vašeho zařízení, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, které používáte pro přístup k Portálu a našim nebo jiným webovým stránkám, aplikacím a produktům a službám, operační systém a typ platformy zařízení, které používáte, a další technologie na zařízeních, která používáte pro přístup k Portálu, našim aplikacím, webovým stránkám, produktům a službám, údaje o prostorách, včetně kamerových a dveřních vstupních systémů.
f) Údaje o telefonních hovorech zahrnují číslo, ze kterého jste s námi hovořili, čas, datum a dobu trvání kontaktu.
g) Profilové údaje označují vaše uživatelské jméno a heslo, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkumy.
h) Údaje o marketingových sděleních označují informace o tom, jak reagujete na e-mailové, SMS, telefonické a jiné marketingové kampaně.

V některých případech budou osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnovat také „zvláštní kategorie údajů“ (známé také jako „citlivé údaje“), kterým říkáme Citlivé údaje (i). Tyto údaje mohou zahrnovat například údaje o zdravotním stavu, ve výjimečných případech pak údaje o údajných nebo prokázaných trestných činech.

V závislosti na příslušných okolnostech a platných místních právních předpisech a požadavcích můžeme shromažďovat některé z výše uvedených informací, abychom vám mohli nabídnout pracovní příležitosti přizpůsobené vašim okolnostem a zájmům.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

Účely zpracování Druh údajů Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů Doba uchování
Abychom vám poskytli naše služby tím, že vám najdeme vhodné pracovní pozice/úkoly, o které se můžete ucházet, pomůžeme vám se školením nebo usnadníme proces podávání žádostí o pracovní pozice/úkoly. To zahrnuje zasílání vašich životopisů potenciálním zaměstnavatelům k posouzení a informování o budoucích pracovních příležitostech prostřednictvím e-mailu, telefonu, pošty a/nebo jiných komunikačních metod. a) Identifikační údaje;

b) Kontaktní údaje;

c) Údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech;

d) Údaje ze sociálních médií;

g) Profilové údaje

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy Až 2 roky od vaší poslední aktivity (poslední poptávka po zaměstnání, pohovor, telefonát nebo hodnocení).
Abychom vám poskytli naše služby posouzením a výběrem nebo zamítnutím vaší žádosti o zaměstnání, včetně například sestavení a vedení pohovorů. a) Identifikační údaje;

b) Kontaktní údaje;

c) Údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech;

d) Údaje ze sociálních médií;

g) Profilové údaje

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy Až 2 roky od vaší poslední aktivity (poslední poptávka po zaměstnání, pohovor, telefonát nebo hodnocení).
Abychom vám poskytli naše služby vyhodnocením jejich výsledků a podle dalších potřeb v rámci přijímacího řízení, včetně závěrečného náboru. a) Identifikační údaje;

b) Kontaktní údaje;

c) Údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech;

d) Údaje ze sociálních médií;

g) Profilové údaje

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy Až 2 roky od vaší poslední aktivity (poslední poptávka po zaměstnání, pohovor, telefonát nebo hodnocení).
Za účelem zasílání přímého marketingu, například prostřednictvím e-mailu, zpráv nebo telefonu. a) Identifikační údaje

b) Kontaktní údaje

Souhlas Po dobu, po kterou jste se přihlásili k odběru našeho marketingu.
Za účelem předávání údajů třetím stranám v souladu s odstavcem 7 níže. Dle potřeby jakákoli z kategorií údajů uvedených výše ˗  Plnění našich legitimních zájmů na poskytování služeb a využívání subdodavatelů jako třetích stran pro poskytování těchto služeb nebo obchodních transakcí.

˗  Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

˗  Souhlas

˗  Plnění právních povinností

Až 2 roky od vaší poslední aktivity (poslední poptávka po zaměstnání, pohovor, telefonát nebo hodnocení) a po další dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů.
Za účelem plnění lokálních právních povinností. Dle potřeby jakákoli z kategorií údajů uvedených výše Plnění právních povinností, jako je vedení záznamů pro daňové účely nebo poskytování informací veřejným orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. Až 2 roky od vaší poslední aktivity (poslední poptávka po zaměstnání, pohovor, telefonát nebo hodnocení) a po další dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů.
Za účelem vyšetřování incidentů a stížností nebo reakce na ně. a) Identifikační údaje

b) Kontaktní údaje

c) Údaje o telefonních hovorech

– Plnění právních povinností

– Plnění našich legitimních zájmů řešit všechny incidenty a stížnosti v souladu s našimi interními postupy

Až 10 let od incidentu nebo stížnosti, případně déle v případě podání žaloby.

 

Jak vaše osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, pocházejí z formulářů žádosti nebo jiných materiálů, které nám předkládáte, z vaší interakce s námi a dalšími osobami v rámci vaší žádosti.

V některých případech budeme osobní údaje shromažďovat také nepřímo od třetích stran, například od personálních agentur, se kterými spolupracujeme, od jiných subjektů skupiny Adecco Group, pokud jste k nám přešli z tohoto subjektu Adecco, nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako je LinkedIn a Twitter, v souladu s platnými právními předpisy.

Musíte nám poskytnout osobní údaje, které požadujeme?

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje, ale nebylo by možné s vámi spolupracovat nebo vám poskytovat naše služby, pokud byste nám neposkytli požadované minimum, abychom mohli posoudit vaši vhodnost pro pozici u nás. Může také dojít k omezení Služeb, které od nás můžete získat, pokud se v některých případech rozhodnete poskytnout nám omezené osobní údaje.

Používáme umělou inteligenci?

Ano, občas používáme umělou inteligenci (UI). Vaše osobní údaje však nepoužíváme k automatizovanému rozhodování (rozhodnutí učiněné výhradně vytvořením a použitím technologií bez zásahu člověka) ani k profilování (zpracování osobních údajů pomocí řady technologií, které omezují zásah člověka za účelem vyhodnocení určitých podmínek týkajících se jednotlivce), které má pro vás právní nebo podobně významný účinek.

K analýze vašich údajů používáme řadu technologií. Ve všech případech je v těchto procesech vždy přítomen lidský zásah, protože tyto nástroje používáme jako podporu našich odborných lidských subjektů přijímajících rozhodnutí.

Používáme automatizované systémy/procesy s podmínkami popsanými v předchozím odstavci, abychom pomohli našim zaměstnancům spravovat velké objemy dat nebo aplikací, a můžeme používat umělou inteligenci (například strojové učení, logické nebo znalostní a statistické přístupy), abychom vám a našim klientům poskytli služby, které od nás požadujete. Přestože používáme systémy UI, veškerá rozhodnutí, která vás mohou ovlivnit, přijímají naši vyškolení náboráři. Tyto systémy UI proto nemají právní účinky.

Například, když naši klienti hledají uchazeče na pracovní pozice, můžeme provádět vyhledávání v našich seznamech uchazečů pomocí strojového učení, logických nebo znalostních a statistických přístupů, které využívají atributy, jako je vaše pracovní pozice, dostupnost, soubor dovedností, výsledky hodnocení a místa, k sestavení užšího seznamu, který zobrazí seznam uchazečů, kteří s největší pravděpodobností splňují požadavek klienta.

Předáváme vaše osobní údaje třetím stranám?

Jak je to uvedeno výše, vaše osobní údaje obvykle poskytujeme třetím stranám. Děje se tak za účelem splnění výše uvedených účelů. Činíme tak za následujících okolností:

 • Členům skupiny Adecco Group a jejich spojeným osobám („Členové skupiny Adecco Group“) v rámci Evropské unie, ale i mimo ni. Seznam zemí, ve kterých působíme, je k dispozici na webových stránkách adeccogroup.com/worldwide-locations. Informace o vás s nimi budou sdíleny z různých důvodů:
  • informace jsou v rámci našeho oprávněného zájmu sdíleny s Členy skupiny Adecco Group, kteří poskytují IT funkce společnostem skupiny Adecco Group po celém světě;
  • informace jsou rovněž sdíleny s Členy skupiny Adecco Group po celém světě (včetně právních subjektů získaných po shromáždění informací) pro účely popsané výše nebo za účelem předložení nabídek přizpůsobených vašemu profilu, pokud jste souhlasili s globálním sdílením dat v rámci skupiny Adecco za účelem nabízení příležitostní na daném trhu,
  • informace jsou také na základě našeho oprávněného zájmu sdíleny s Členy skupiny Adecco Group pro administrativní účely.
 • Našim klientům/potenciálním zaměstnavatelům. Vaše údaje budeme sdílet s našimi klienty, kteří nabízejí pracovní místa/úkoly, o něž byste mohli mít zájem, nebo kteří mají zájem o váš profil v souvislosti s předešlým plněním smlouvy. Ti mají vůči nám a vůči vám smluvní a jiné povinnosti týkající se důvěrnosti vašich údajů.
 • Orgánům státní správy nebo orgánům činným v trestním řízení. Vaše údaje poskytneme orgánům státní správy, policii, regulačním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení, pokud se podle našeho uvážení domníváme, že jsme k tomu ze zákona povinni nebo oprávněni, nebo pokud by to bylo rozumné.
 • Potenciálním prodávajícím či kupujícím a jejich poradcům. V rámci prověrky související s fúzí, akvizicí nebo jinou obchodní transakcí (nebo její realizací) může být nutné, abychom vaše údaje poskytli potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu a jejich poradcům.

Předáváme vaše osobní údaje mimo vaší zemi?

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v jedné nebo více dalších zemích, v Evropské unii nebo Švýcarsku nebo mimo ně. Úplný seznam zemí, ve kterých působíme, je k dispozici na našich webových stránkách www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Mimo Evropskou Unii jsou Vaše údaje předávány pouze do zemí, které jsou Evropskou Komisí považovány za země s dostatečnou úrovní ochrany dle článku 45 GDPR, anebo jsou splněny podmínky stanovené v článku 46 GDPR.

Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů?

Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup a získání kopie vašich osobních údajů

Máte právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme některé vaše osobní údaje. V takovém případě máte právo na přístup k některým svým osobním údajům (prostřednictvím Portálu) a na určité informace o způsobu jejich zpracování. V některých případech nás můžete požádat, abychom vám poskytli elektronickou kopii vašich údajů. Za určitých omezených okolností máte také právo požádat, abychom vaše osobní údaje předali („přenesli“), což znamená, že je na vaši žádost poskytneme třetí straně.

 • Právo na opravu vašich osobních údajů

Pokud můžete prokázat, že osobní údaje, které o vás máme, nejsou správné, můžete požádat o jejich aktualizaci nebo jinou opravu. Doporučujeme vám, abyste se, pokud možno připojili k samoobslužnému Portálu a aktualizovali své osobní údaje přímo.

 • Právo být zapomenut a právo na výmaz osobních údajů

Za určitých okolností máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů. Takovou žádost můžete podat kdykoli a my posoudíme, zda bychom měli vaší žádosti vyhovět, avšak toto právo podléhá všem zákonným právům nebo povinnostem, pokud musíme údaje uchovávat. V situacích, kdy v souladu s právními předpisy zjistíme, že vaší žádosti o vymazání osobních údajů musíme vyhovět, tak učiníme bez zbytečného odkladu. Mějte prosím na paměti, že po vymazání vašich údajů vám Společnost již nemusí být k dispozici. Pokud se budete chtít u Společnosti znovu zaregistrovat, budete muset své údaje znovu zadat.

 • Právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Za určitých okolností máte právo dosáhnout omezení zpracování svých osobních údajů nebo vznést námitku proti určitému zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud se při zpracování vašich osobních údajů spoléháme na souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. To však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. V takovém případě vás budeme informovat v okamžiku, kdy svůj souhlas odvoláte.

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv souvisejících s vašimi osobními údaji, vyplňte, prosím, náš formulář kliknutím zde anebo nás kontaktujte na emailové adrese privacypolicy@adecco.cz.

Nakonec máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v místě, kde žijete nebo pracujete, nebo v místě, kde se domníváte, že vznikl problém týkající se vašich osobních údajů.

Jak je to se zabezpečením dat při používání našich systémů?

Nesete odpovědnost za to, abyste své přihlašovací údaje k Portálu, zejména heslo, které jsme vám sdělili nebo které jste si zvolili, uchovávali v bezpečí. Tyto přihlašovací údaje jsou určeny pro vaše vlastní použití. Své přihlašovací údaje ani jiné údaje k účtu nesmíte sdílet s žádnou další osobou (osobami).

Jak postupujeme při změnách tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů?

Podmínky tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů se mohou čas od času měnit. Veškeré podstatné změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů zveřejníme prostřednictvím příslušných oznámení buď na našem Portálu a/nebo na našich webových stránkách, nebo vás budeme kontaktovat prostřednictvím jiných komunikačních kanálů.

Kontakt

Pokud:

 • máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů,
 • chcete získat další informace o tom, jak chráníme vaše údaje (například při jejich přenosu mimo vaši zemi), nebo
 • chcete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) skupiny Adecco Group nebo místního vedoucího odpovědného oddělení, prosíme, zašlete e-mail Pověřenci (DPO) skupiny Adecco Group na adresu globalprivacy@adeccogroup.com nebo lokálnímu vedoucímu odpovědného oddělení na adresu privacypolicy@adecco.cz.