Poslední aktualizace: 01-2023

Společnost ADECCO spol. s r. o., IČ 458 06 403, sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika („Adecco“ nebo „my“) se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí.

Tato Pravidla (spolu s ostatními dokumenty uvedenými v těchto Pravidlech) popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.

Níže naleznete obsah, takže můžete přejít rovnou k části, která Vás nejvíce zajímá.

Obsah:

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme

 • Shromažďujeme osobní informace o Vašich návštěvách internetové stránky adecco.cz („Internetová stránka“), mimo jiné včetně údajů o provozu, lokalizačních údajů, weblogů, obsahu průzkumných a kontaktních formulářů a jiných komunikačních dat a zdrojů, které navštěvujete. Takto shromážděné údaje Vám v budoucnosti usnadní návštěvy Internetové stránky, neboť budeme moci navrhnout Obsah, který je pro Vás relevantní na základě místa, z něhož Internetovou stránku navštěvujete.
 • Shromažďujeme veškeré informace, které nám poskytnete při použití kontaktních formulářů (např. formuláře „Kontaktujte nás“, „Zašlete nám zprávu“, „Získejte aktuální finanční zprávy“ nebo „Kontaktujte nás ohledně spolupráce“). Poskytnutí těchto Vašich údajů prostřednictvím našich kontaktních formulářů není zákonným ani smluvním požadavkem; vezměte však, prosím, na vědomí, že políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná pro vyplnění, protože tyto informace potřebujeme ke splnění Vaší žádosti nebo k odpovědi na Vaši žádost. Poskytnutí ostatních údajů, které s námi sdílíte při vyplňováních našich kontaktních formulářů, jsou na Vašem výhradním uvážení. Jestliže nás bude kontaktovat, uchováme si záznam takové korespondence.
 • Můžeme rovněž uchovávat cookies, jak je uvedeno podrobně v našich Pravidlech pro Cookies.

Jak používáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní informace budou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

 • co nejlépe přizpůsobit Obsah a zdroje Vašim preferencím;
 • reagovat na Vaše žádosti nebo dotazy, pokud nás kontaktujete;
 • zasílat Vám jiné informace, např. o nastávajících událostech Adecco nebo obchodní sdělení Adecco, které by Vás mohly zajímat;
 • aby nám pomohly vytvořit, zveřejnit a zlepšovat Obsah pro Vás co nejrelevantnější;
 • zajistit, aby byl Obsah poskytovaný prostřednictvím Internetové stránky byl prezentován co nejefektivněji pro Vás a pro Vaše zařízení;
 • umožnit Vám účastnit se pokročilých interaktivních funkcionalit naší Internetové stránky, pokud se tak rozhodnete;
 • dále rozvíjet a zlepšovat Internetovou stránku a systémy, aby Vám sloužily co nejlépe.
 • Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom Vám zasílali přímá marketingová sdělení e-mailem, pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas (opt-in) v příslušném kontaktním formuláři. Souhlas s přijímáním budoucích marketingových sdělení můžete kdykoliv odvolat (opt-out).

Naše užívání Vašich osobních údajů, jak je uvedeno výše, povoluje česká i evropská legislativa vzhledem k tomu, že:

 • je to nutné pro prosazování našich legitimních zájmů při sledování výše uvedených účelů (např. přizpůsobovat obsah a zveřejňovat co nejrelevantnější informace a dále vyvíjet a rozvíjet Internetovou stránku a naše systémy), a tyto naše zájmy nejsou v konkrétních případech potlačeny Vašimi soukromými zájmy;
 • jsou v některých případech nutné k tomu, abychom plnili naše zákonné či regulatorní povinnosti, jako např. poskytování informací veřejným institucím či státním a/nebo vládním orgánům a/nebo úřadům; nebo
 • jsou v některých případech nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, a pokud používáme zvláštní kategorie osobních informací nutných pro stanovení, uplatňování či hájení zákonných nároků nebo pokud se zpracovávání týká osobních informací prokazatelně veřejně známých a/nebo dostupných;
 • jsou za omezených okolností zpracovávány s Vaším souhlasem, který jste nám poskytli, např. když si zvolíte, aby Vám byly zasílány marketingová sdělení a zprávy prostřednictvím e-mailu.

Vaše informace můžeme uchovávat po delší dobu, abychom splnili naše zákonné nebo regulatorní povinnosti. Doba pro uchovávání Vašich osobních informací závisí na příslušném účelu, pro který jsou údaje zpracovávány, a na příslušném nástroji, v němž jsou tyto osobní informace zpracovávány. V těchto Pravidlech není možno stanovit různé doby pro uchovávání informací v přiměřeně srozumitelném formátu. Kritéria používaná ke stanovení platné doby pro uchovávání jsou ta, že budeme veškeré údaje uvedené v těchto pravidlech uchovávat, (i) dokud to bude nutné pro příslušný účel; (ii) dokud to bude nutné pro realizaci našeho obchodního vztahu s Vámi; (iii) dokud s tím budete souhlasit a/nebo (iv) dokud to budou vyžadovat příslušné zákony o uchovávání údajů.

Sdílení dat se třetími stranami

Pro usnadnění efektivního používání Vašich informací, a pro poskytování obsah a/nebo zdrojů, sdílíme Vaše informace se třetími osobami, avšak pouze za těchto okolností:

 • S dodavateli, zhotoviteli a zástupci: čas od času najímáme jiné společnosti či zaměstnáváme jiné fyzické osoby, aby našim jménem vykonávaly některé funkce, jako například:
 • poskytování hostingu – poskytovatelé působící v České republice,
 • poskytování služeb správy obsahu webových stránek – poskytovatelé se převážně nacházejí v České republice.

Tito příjemci budou mít přístup pouze k těm Vašim osobním údajům, které nezbytně potřebují pro správné poskytování jejich služeb, v žádném případě jim není dovoleno používat Vaše údaje k jiným účelům. Tito příjemci budou podléhat smluvním závazkům o zachování důvěrnosti.

 • S jinými subjekty skupiny Adecco Group(tj. jakýmkoli společnostmi přímo či nepřímo ovládanými ze strany Adecco). Seznam společností z Adecco Group je uveden zde (https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/), a to včetně všech jejich dodavatelů, zhotovitelů a zástupců, kteří mohou být účastni na poskytování Internetové stránky nebo jejího obsahu. Toto sdílení se děje z důvodu, abychom Vám mohli poskytovat lepší služby nebo, jednoduše řečeno, abychom mohli reagovat na Vaše žádosti (např. když používáte formuláře „kontaktujte nás“).
 • S vládními (nebo obdobnými státními či veřejnými) orgány a/nebo úřady nebo s orgány činnými v trestním řízení, jestliže dle našeho výlučného uvážení rozhodneme, že jsme ze zákona povinni tak učinit.

IP adresy a cookies

Pro správu systému shromažďujeme informace o Vašem počítači, včetně (jsou-li k dispozici) Vaší IP adresy, operačního systému a typu prohlížeče. Jde o statistické údaje o tom, kdy a jak naši uživatelé procházejí stránky, a tyto údaje neidentifikují Vás ani žádnou jinou fyzickou osobu.

Ze stejného důvodu můžeme získat informace o tom, jak obecně používáte internet, a to pomocí cookies souborů, které jsou uchovávány na Vašem zařízení. Cookies nám pomáhají zlepšovat Internetovou stránku a poskytovat lepší a více personalizovaný obsah. Další informace o tom, jak používáme cookies, najdete v našich Pravidlech pro cookies.

Jestliže svůj počítač sdílíte s jinými osobami, doporučujeme Vám nevolit možnost „uložit mé údaje“, když Vám Internetová stránka tuto možnost nabídne.

Kde jsou Vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány

Jak je uvedeno výše v odstavci „Sdílení s třetími osobami“, sdílíme Vaše osobní informace s následujícími subjekty:

 • S dodavateli, zhotoviteli nebo našimi zástupci: Pokud používáme třetí osoby jako dodavatele, zhotovitele nebo zástupce, jsou Vaše osobní informace pod naší kontrolou a my používáme kontrolní mechanismy pro zajištění adekvátní ochrany Vašich osobních informací.
 • S ostatními společnostmi z Adecco Group:Uzavřeli jsme dohody v rámci celé skupiny, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou v celé skupině Adecco podléhat odpovídající úrovni ochrany.

Vynakládáme veškeré úsilí, které je přiměřeně nutné pro bezpečné zacházení s Vašimi osobními informacemi v souladu s těmito Pravidly.

Předáváme Vaše údaje mimo EU/ EEA

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány do/ v jedné nebo vice zemí/ zemích mimo EU/ EEA. Mimo Evropskou Unii jsou Vaše údaje předávány pouze do zemí, které poskytují dostatečnou úroveň ochrany dle relevantní legislativy EU anebo ve kterých skupina Adecco zavedla vhodná ochranná opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

Těmito zeměmi mohou být:

 • Andorra
 • Asia – Pacific Region
 • Bolívie
 • Izrael
 • Region Latinské Ameriky
 • Region Severní Ameriky
 • Spojené království Velké Británie a Irska
 • Spojené státy americké

Bezpečnost údajů

Ačkoliv děláme vše pro ochranu Vašich osobních údajů, upozorňujeme, že přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný a nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů přenášených na Internetovou stránku nebo přenášených ke třetím stranám. Z tohoto důvodu se jakýkoli přenos údajů uskutečňuje na Vaše vlastní riziko. V každém případě však budeme používat přísné operační postupy a adekvátní technická a organizační bezpečnostní opatření, aby nedošlo k žádnému neoprávněnému přístupu k těmto osobním informacím a k jejich neoprávněné změně, vymazání nebo přenosu.

Vaše práva. Jak můžete získat přístup k Vašim osobním údajům, jak je můžete opravit nebo vymazat

Podle platných předpisů na ochranu údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim Osobním údajům a získání jejich kopie

Máte právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává nějaké Vaše Osobní údaje. Pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto Vašim Osobním údajům a k určitým informacím o jejich zpracování. Můžete nás také požádat o kopii Vašich Osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost Vašich Osobních údajů

Pokud Vaše Osobní údaje zpracováváme automatizovaně, máte právo od nás získat ty Osobní údaje, které jste nám sami poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo od nás požadovat, aby tyto Osobní údaje byly předány jinému subjektu.

 • Právo na opravu Vašich Osobních údajů

Pokud nám prokážete, že Vaše Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich aktualizaci nebo opravu. V určitých případech můžete Vaše Osobní údaje sami aktualizovat prostřednictvím Portálu.

 • Právo na výmaz Vašich Osobních údajů (právo být zapomenut)

V určitých (právními předpisy stanovených) případech máte právo na to, aby byly Vaše Osobní údaje vymazány. Žádost o výmaz Vašich Osobních údajů můžete podat kdykoliv a my vyhodnotíme, zdali bude Vaší žádosti vyhověno. Pokud dospějeme k závěru, že nastaly důvody pro vymazání Vašich Osobních údajů, učiníme tak bez zbytečného odkladu. Mějte prosím ale na paměti, že pokud budou Vaše Osobní údaje vymazány, nebudeme Vám schopni dále poskytovat službu, kterou od nás očekáváte. Pokud o tuto službu projevíte opět zájem později, budete nám muset znovu poskytnout Vaše Osobní údaje.

 • Právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů

V určitých (právními předpisy stanovených) případech máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů. Mějte prosím ale na paměti, že toto omezení zpracování Vašich Osobních údajů může omezit službu, kterou Vám poskytujeme.

 • Právo vznést námitku

Pokud opíráme zpracování Vašich Osobních údajů o náš oprávněný zájem, máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace vznést proti tomuto zpracování námitku. Společnost bude poté oprávněna dále zpracovávat Vaše Osobní údaje, pouze pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo bude Vaše Osobní údaje zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Případným odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud si budete přát uplatnit některé z výše uvedených práv, učiňte tak prosím prostřednictvím Portálu nebo nám napište email na adresu privacypolicy@adecco.cz. Dále nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 251 001 411 nebo na adrese našeho sídla. Vezměte prosím na vědomí, že v případě žádosti zaslané emailem budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost nebo Vás nějakým způsobem identifikovat.

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Vašich Osobních údajů došlo k porušení právních předpisů máte také právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

Marketingová sdělení

Budeme Vám zasílat e-mailem marketingová sdělení, typicky převážně emailem, pouze pokud nám k tomu dáte souhlas.

Máte možnost zaškrtnout relevantní políčko na formulářích souhlasu, který používáme při shromažďování Vašich osobních údajů, pokud souhlasíte s tím, abychom Vám posílali příslušnou marketingovou komunikaci.

Změny těchto pravidel

Zde uvedené informace se mohou čas od času měnit. Nové verze tohoto dokumentu budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti a/nebo o nich budete informováni jiným vhodným způsobem.

Kontakt

Pokud budete mít nějaké další otázky týkající se zde uvedených informací nebo budete potřebovat další informace ohledně zpracování a ochrany Vašich Osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese privacypolicy@adecco.cz, na telefonním čísle +420 251 001 411 nebo na adrese našeho sídla.

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na emailové adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com nebo telefonním čísle +41448788829.