International Mobility

Proces, který zahrnuje výběr a přemístění zahraničních zaměstnanců pro výkon práce v jiných zemích, činnosti a události, ke kterým dochází před, během a po zajištění tohoto přemístění.

Poskytuje příležitosti k rozvoji, posílení firemní kultury a umožňuje přenos odborných znalostí a sdílení znalostí mezi kolegy z různých zemí.