TRY & HIRE

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help.

Je vhodný všude tam, kde o vytvoření trvalého pracovního místa zatím není rozhodnuto.

Agenturní zaměstnanec ADECCO vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. ADECCO se zavazuje uvolnit agenturního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.