Dočasné přidělení zaměstnanců (Temporary Staffing)

Dočasná výpomoc se hodí všude tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly. Může jít o nárazové akce, náhradu v době dovolených nebo v případě nemoci zaměstnance. Tuto službu však lze využívat i na dlouhodobé bázi.

Proč Temporary Staffing?

  • Vždy budete mít pouze tolik pracovních sil, kolik právě potřebujete.
  • Můžete si v kmenovém stavu držet pouze klíčové zaměstnance; postaráme se o veškeré pokrytí administrativních a pomocných procesů, stejně tak výrobních či obchodních špiček.
  • Odpadá nutnost složitě náborovat vlastní personál a následně jej propouštět, čímž netrpí Vaše pověst na lokálním trhu práce.
  • Vaše náklady na vyhledání, výběr a zaškolení pracovníků jsou nulové
  • Odpadá Vám vedení mzdové a personální agendy.
  • Náklady na flexibilní pracovní sílu se Vám nepromítnou do mzdových nákladů, protože je účtujeme jako poskytnutou službu.
  • Vašemu oddělení odpadnou starosti s propouštěním neschopných a nevhodných zaměstnanců v průběhu zkušební doby; tuto agendu zajistíme my z našich zdrojů.
  • Navíc rychlost výměny jednoho pracovníka za druhého nemusí trvat dny ani týdny; pracujeme vždy s náhradníky i bohatou databází, takže se náhrada může uskutečnit již během několika hodin.