Jak zvládnout 5 typů pracovních pohovorů

By 23/09/20227 října, 2022Hledání práce

Rozhovor jako rozhovor, že? Omyl! Každému, kdo někdy přišel na pohovor nepřipravený, aniž by věděl, jak může probíhat a kdo se ho může účastnit, se může hodit tento krátký průvodce.

Existuje několik různých typů pohovorů, ale všechny slouží stejnému účelu – umožňují tazateli posoudit vaše dovednosti, znalosti, zkušenosti, vzdělání a osobnost a určit, zda se na danou pozici hodíte. V závislosti na typu pozice, o kterou se ucházíte, pravděpodobně absolvujete několik typů pohovorů.

Individuální pohovory

Individuální pohovor „jeden na jednoho“ zůstává s určitým odstupem nejčastěji používaným způsobem vedení pohovorů. Často můžete před osobním setkáním absolvovat krátký telefonát. Někde to může být i nějaké první kolo s personalistou. Pokud se zjistí, že splňujete požadavky na danou pozici, je čas zjistit, jak byste mohli zapadnout do firemní kultury.

Pracovník, který vede pohovor, si bude chtít ověřit vaše uvedené dovednosti a zkušenosti – obvykle prostřednictvím předem připravených otázek. Jakmile si vyměníte zdvořilosti, je nejlepší se soustředit na otázky. Odpovídejte krátce a věcně. Budete chtít navázat vztah s osobou, která pohovor vede, a udělat na ni dojem. Otevřené otázky by vám měly poskytnout dostatek příležitostí k vyniknutí vaší osobnosti.

V poslední době se tyto pohovory hojně přemisťují do online podoby.

Video rozhovory

Zde pro vás máme jen jeden tip. Oblečte se, jako byste šli na pohovor osobně. Budete se tak rozhodně cítit lépe!

U video rozhovorů využívají firmy v 95% Microsoft Teams. K tomu nic nepotřebujete. Schůzku lze zahájit ve vašem prohlížeči. Pouze si zkontrolujte, zda máte funkční kameru a mikrofon a že je vás dobře vidět:-)

Neformální setkání u kávy

Tento typ pohovoru se zdá příliš neformální na to, aby měla velkou váhu – ale na druhou stranu, první dojem se počítá, takže byste ji možná měli brát vážně i přes poněkud neformálnější prostředí. Nebezpečí ovšem spočívá v tom, že možná budete příliš neformální nebo prozradíte něco, co byste neměli. Nepodléhejte uvolněnější atmosféře – zůstaňte profesionální s poznámkovým blokem v ruce. Proč si do pracovní tašky nepřibalit životopis a motivační dopis? Pro všechny případy.

Panelový pohovor

Možná ten pocit znáte. Nervózně vstupujete do místnosti. Tři páry očí vás sledují, jak přecházíte po místnosti a usedáte na židli. Kdyby se někdy měla otevřít zem a pohltit vás, teď je ta správná chvíle… Vítejte ve zcela nepřirozeném světě panelového pohovoru, kde na vás tři nebo čtyři lidé v rychlém sledu vypálí sadu otázek. I pro ty nejodolnější uchazeče mohou být panelové pohovory nervy drásající. Snažte se zapamatovat si jména a svou odpověď adresujte tomu, kdo položil otázku – s každým členem si budete chtít vytvořit dojem nebo navázat alespoň malý vztah, i kdyby to mělo být jen na pár okamžiků. Nezapomeňte, že každý člen komise bude hodnotit vaše vystoupení na pohovoru, proto se ke každému chovejte se stejným respektem. Pokládejte otázky celé skupině, i když jsou ve skutečnosti zaměřeny jen na jednoho člena. Uvádějte své odpovědi věcně, a to na konkrétních příkladech z práce nebo situacích, které jste řešili v reálném životě.

Hodnotící centra

Assessment centra budou využívat ti zaměstnavatelé, kteří chtějí v několika jednoduchých krocích vyřadit velké množství uchazečů. Uchazeči absolvují několik hodnotících aktivit, jako jsou psychometrické testy nebo hraní rolí v situacích, zatímco hodnotitelé budou každého účastníka hodnotit v oblastech, jako je spolupráce, schopnost pracovat s ostatními a komunikace. V konečném důsledku hledají někoho, kdo se chce učit, takže je výhodné před testy provést určitý průzkum. Zkontrolujte kanály sociálních médií a nedávné zprávy o společnosti. Pokud něco z toho zapracujete do svých odpovědí, může to ukázat, že jste si udělali domácí úkol.

Behaviorální rozhovory

Bez ohledu na způsob pohovoru je velmi pravděpodobné, že budete muset odpovídat na otázky týkající se vašeho chování. Mohou být použity k ověření toho, jak jste ve své dosavadní práci zvládali určité stresové nebo neobvyklé situace. Tazatel hledá spíše vzorce chování než správné odpovědi – hodnotí to, co se stalo v minulosti, nikoli to, co říkáte, že uděláte v budoucnosti. Chcete-li se připravit, projděte si svůj životopis a vymyslete seznam výzev a problémů, kterým jste čelili v několika nedávných pozicích, a jak jste je zvládli. Tyto otázky obvykle začínají větou „povězte mi o situaci, kdy…“ nebo „uveďte příklad, jak jste…“.

Například:

  • Řekněte mi, kdy vám šéf řekl, abyste udělali něco, o čem jste věděli, že je to špatné, a jak jste to zvládli?
  • Uveďte mi příklad, jak jste se vypořádali se zcela nerozumným klientem/zákazníkem?

Ve všech situacích na pohovoru buďte připraveni, zachovejte klid a nezapomeňte: je to jen další (trochu formálnější) rozhovor, takže se nenechte znervóznit! 🙂