Skupina Adecco je světovým
lídrem v poskytování HR služeb

Skupina Adecco je světovým lídrem v poskytování HR služeb. S více než 33 000 zaměstnanci ve více než 5 100 pobočkách a 60 zemích nabízíme širokou škálu služeb a denně se staráme o potřeby více než 100 000 klientů.

Svým klientům nabízíme služby v následujících oblastech: náborový management, management krátkodobého i trvalého zaměstnávání, usnadňování přechodu k nové profesi, rozvoj talentů, poradenství a outsourcing.

Hlavní sídlo společnosti Adecco se nachází ve Švýcarsku v Zurichu-Glattbruggu a společnost figuruje na seznamu Fortune Global 500. Skupina Adecco navíc figuruje i na burze SIX Swiss Exchange.

V současném neustále se měnícím světě je Adecco jednou z hlavních agentur ovlivňujících náborový proces. V reakci na zvyšující se požadavky na flexibilitu i specializovanost pracovní síly proto přistupujeme k trhu dvěma způsoby:

Pokud klienti potřebují obsadit pozice vyžadující lidi s obecnými schopnostmi, nabízíme jim služby, které využívají naše odborné znalosti a jsou hospodárné. Zároveň nabízíme i zajištění kontinuity a rozvoj dlouhodobého vztahu se zaměstnanci.

Abychom dokázali reagovat na požadavky kladené na pracovníky s odbornými schopnostmi, vyhledávají naši experti na nábor zaměstnanců ty nejvhodnější kandidáty. Našim záměrem je zajistit na pracovišti kontinuitu, aby naši zaměstnanci mohli zlepšovat své dovednosti a získávat doplňující kvalifikaci.

Bez ohledu na náš přístup je vždy naším cílem dosáhnout provozní excelence, neustále zvyšovat svou odbornost a generovat ziskové služby.

Jako globální lídr v oblasti lidských zdrojů jsme si vědomi skutečnosti, že tradiční vzorce pracovní síly se neustále mění a i nadále budou měnit. A právě proto podporujeme současnou a budoucí generaci v předvídání změn, zvyšování svých šancí na využití budoucích příležitostí a ke spolupráci s naší společností, protože to jim pomůže aktivně ovlivňovat své profesní výsledky.