Diverzifikací profesních možností na trhu se podílíme na maximalizaci potenciálu lidí, firem a společnosti jako celku, a tím poskytujeme základní klima pro adaptabilitu a úspěch v kariéře.

Svou činností podporujeme:

  • Jednotlivce při hledání zaměstnání
  • Firmy při identifikaci potřebných lidských zdrojů
  • Celá společnost na základě pozitivního vlivu zaměstnatelnosti

Proto lze vizi společnosti Adecco shrnout do našeho motta:
„Lepší práce, lepší život.“

Hodnoty Adecco

Kolektivní duch

Naše práce a naše interakce jsou založeny na vzájemném respektu a důvěře. Pojem TEAM pokládá základy spolupráce v rámci Adecco a je klíčovým slovem pro naši činnost.

Zaměření na zákazníka

Naše odborné znalosti nám umožňují nabízet přizpůsobená řešení a přivést ty správné lidi tváří v tvář. Neustále se zaměřujeme na budování dlouhodobých partnerství s našimi klienty, spolupracovníky a kolegy.

Vášeň

S každou zakázkou neustále měníme tvář práce. Jsme nadšení pro lidi: naše kolegy, spolupracovníky a klienty. Každý rok přinášíme změnu pro miliony lidí. Pomáháme lidem najít práci, rozvíjet jejich profesní zkušenosti a diverzifikovat příležitosti, které tvoří jejich budoucnost. Zkrátka to, co děláme, není jen naše práce, je to naše vášeň.

Odpovědnost

Naší hlavní dovedností je především pracovat s otevřenými, rozumnými a tvrdě pracujícími lidmi. Integrita společnosti Adecco určuje cestu k lepšímu pracovnímu prostředí, lepším prostředkům existence (lepší práce, lepší život) a standardně udržitelné budoucnosti. Ve vztahu k našim zainteresovaným stranám jsme vždy objektivní, vzhledem k tomu, že dědictví naší organizace podporuje spravedlnost, rozmanitost a rovnost.

Podnikání

Jednou z našich vášní je vést naše aktivity k inovacím a podnikání. Stojíme za iniciativou, pokud jde o přijímání rozhodnutí a hledání kreativních řešení. S ohledem na to vždy projevujeme velké ambice a odhodlání udělat krok dále.