Vytvářením různorodých pracovních příležitostí na trhu přispíváme k maximálnímu využití potenciálu lidí,
firem i celé společnosti a vytváříme tak příznivé prostředí pro úspěšný rozvoj kariéry.

Naše aktivity podporují:

  • Jednotlivce při hledání zaměstnání.
  • Firmy při hledání nezbytných lidských zdrojů.
  • Celou společnost, protože máme kladný vliv na zaměstnatelnost.

Naši vizi tak lze shrnout do našeho motta:
„Lepší práce, lepší život.“

Adecco Hodnoty

Týmový duch

Naše práce i naše vztahy s ostatními jsou založeny na vzájemném respektu a důvěře. Chápání pojmu TÝM buduje základy pro spolupráci ve společnosti Adecco a je pro nás klíčovým pojmem při práci.

Zaměření na zákazníka

Naše zkušenosti nám umožňují nabízet řešení na míru a seznamovat ty správné lidi. Neustále se zaměřujeme na budování dlouhodobých partnerství s našimi klienty, partnery i kolegy.

Vášeň

S každou zakázkou měníme svět práce. Lidé jsou naší vášní - ať to jsou naši kolegové, společníci nebo klienti. Každý rok pomůžeme změnit život milionům lidí. Pomáháme lidem najít si práci, rozvíjet své profesní zkušenosti a získávat různorodé příležitosti pro formování své budoucnosti. Stručně řečeno - to, co děláme, není jen naše práce, ale naše vášeň.

Zodpovědnost

Mezi naše hlavní dovednosti patří práce s otevřenými, racionálními a pracovitými lidmi. Morální zásadovost společnosti Adecco dláždí cestu k lepšímu pracovnímu prostředí, lepším existenciálním prostředkům (lepší práce, lepší život) a k udržitelné budoucnosti. K našim partnerům jsme vždy objektivní, protože základem naší společnosti je čestnost, rozmanitost a rovnost příležitostí.

Podnikatelský duch

Jednou z našich vášní je směřovat naše aktivity k inovacím a rozvoji podnikatelského ducha. Při rozhodování jsme iniciativní a snažíme se nacházet kreativní řešení. Nikdy nám proto nechybí ambice a odhodlání jít vpřed.